46.000 tonn brukte dekk gjenvunnet

I 1999 ble det gjenvunnet 46.000 tonn brukte dekk i Norge. Dette er en økning på nesten 20.000 tonn fra 1998 og ga en innsamlingsgrad på hele 173 prosent. Årsaken til at så mange flere dekk ble gjenvunnet i fjor er at dekkbransjen har gjennomført en rekke tiltak etter at SFT varslet tvangsmulkt dersom innsamlingen ikke bedret seg.

At innsamlingsgraden i prosent ble så høy i fjor, skyldes at det ble kassert atskillig flere dekk enn det ble samlet inn i årene før 1999. Dermed oppstod det gjennom flere år et etterslep av kasserte dekk som først ble samlet inn i 1999 og disse kom dermed med på innsamlingstallene for i fjor.

Alle bileiere som vil kassere dekk, har siden 1995 kunnet levere disse gratis hos dekkforhandlere over hele landet. Etter flere år med lav innsamling av brukte dekk, ga SFT høsten 1998 dekkbransjen varsel om tvangsmulkt om ikke innsamlingsgraden og gjenvinningen av bildekk bedret seg. Bakgrunnen var at bare halvparten av bildekkene som ble kassert i Norge ble samlet inn og gjenvunnet. 

Etter SFTs varsel om tvangsmulkt tok dekkbransjen, gjennom selskapet Norsk Dekkretur AS, tak i problemet og gjennomført ulike tiltak for å bedre innsamlingen. Blant annet blir dekkene nå hentet hos forhandlerne, i stedet for at forhandlerne selv må levere dem til mottaksanlegg slik som tidligere. 

Norsk Dekkretur leverer de kasserte bildekkene til Norcem AS. Der brennes dekkene og energien fra forbrenningsprosessen brukes i Norcems sementproduksjon. 

Tabellen nedenfor viser hvordan utviklingen i dekkinnsamlingen har vært siden ordningen startet i 1995. Tallene er i tonn.

År19951996199719981999
Generert mengde28.35831.04223.66830.20126.565
Innsamlet mengde14.56319.28815.95825.99745.921
Innsamlingsgrad51%62%67%86%173%

* Innsamlet mengde, jf. rapport fra Opal Dekkinnsamling AS

Tema