Anbefaler konsekvensutredning i Nordsjøen

I et brev til Miljøverndepartementet skriver SFT at det behov for en fullstendig konsekvensutredning av videre utbygging i Nordsjøen dersom myndighetene skal få et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag før tildeling av et større antall nye blokker.

Antallet nye nominerte blokker i Nordsjøen er meget stort og av samme størrelsesorden som samtlige lisensbelagte blokker. SFT mener myndighetene ikke har tilstrekkelig oversikt over hva en slik mulig økning i aktivitetene vil bety for miljø og samfunn.

Strømsystemene i Nordsjøen er slik at forurensning fra flertallet av de nominerte blokkene vil bli ført inn i Skagerrak. I tillegg ligger mange av blokkene svært nær kysten.

Som en foreløpig vurdering, basert på faren for forurensning fra akutte utslipp og operasjonelle utslipp til luft og vann, anbefaler SFT at ingen av de mest kystnære blokkene blir tildelt.

Kart over nominerte blokker i nordsjøtildelingene 2000.

 

Skjematisk kart av den generelle sirkulasjonen i Nordsjøen. Kilde: Figur 2.8 i "North Sea Quality Status Report 1993".

Relaterte lenker

Tema