September 1999

Mangler dokumentasjon ved avfallstransport

En to-dagers kontroll av mer enn 50 avfallstransporter ut og inn av Norge, viste at over 60 prosent manglet dokumentasjon som myndighetene krever. Dette er dokumentasjon som bl.... 13.09.99