Mange kjemikalier uten barnesikring

160 kjemiske produkter manglet enten barnesikring eller følbar merking for synshemmede i en kontroll som SFT nylig gjennomførte. Kjemikalier som er merket fordi de er giftige, etsende, helseskadelige eller meget brannfarlige, skal i følge loven ha barnesikret lukning og merking som er følbar for blinde og svaksynte.
Kontrollen ble gjennomført i ca 50 forretninger innen dagligvarehandel, farge- og jernvarehandler, sportsbutikker, bensinstasjoner og billigvarehus. Produktene er hovedsakelig malingsfjerner, rustfjerner, ulike typer rensemidler (avløp, grill, malinger), lakk og lim. Produktene kom fra rundt 70 ulike produsenter og importører.
 
- Resultatene er nedslående. Kontrollen viser at svært mange produsenter av kjemiske produkter ikke følger regelverket godt nok, sier SFT-direktør Håvard Holm.
 

Produktene det er funnet mangler på:

  • 90 helseskadelige kjemikalier mangler følbar merking. 
  • 15 etsende kjemikalier mangler barnesikret lukning og følbar merking. 
  • 15 kun med manglende merking. 
  • 40 ekstremt eller meget brannfarlige kjemikalier mangler følbar merking.

Produsenter og importører av kjemikalier som er meget giftige, giftige, etsende, helseskadelige samt ekstremt eller meget brannfarlige, og som er i vanlig salg, skal merke produktene med følbar advarselsmerking. Symbolet er en likesidet trekant og skal stå oppreist med spissen opp. I tillegg skal emballasje for kjemikalier som er meget giftige, giftige og etsende og som er i vanlig salg, også være utstyrt med barnesikret lukning. Reglene for advarselsmerking av kjemikalier, finnes i forskrift om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier.

SFT vil nå pålegge produsenter og importører å gi tilbakemelding til SFT om hvordan de utbedrer manglende merking på kjemikalier som de er ansvarlig for.

Tema