Januar 1999

Strenge utslippskrav til gasskraftverkene

SFT gir Naturkraft tillatelse til å starte drift av gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø dersom de slipper ut betydelig mindre CO2 og NOx enn det de har søkt om. CO2-utslippene m... 21.01.99