Februar 1999

Melder OSL til politiet

Mangelfulle drift- og kontrollrutiner for avising ved OSL er årsak til fleire av problema som er avdekka ved Oslo Lufthavn, Gardermoen (OSL). Det viser ein inspeksjonsrapport fr... 19.02.99