Desember 1999

Kan spare tre milliarder kroner

En ny avtale om sur nedbør er unik fordi den søker å løse tre ulike miljøproblemer samtidig: Forsuring, overgjødsling og bakkenær ozon. 10.12.99