Hjort Johan Trygve Solheim1IV3U5681

Vitenskapelig forsøk med buejakt

Har jaktpiler samme effekt som riflekuler når vilt skal felles under jakt? Det ønsker Direktoratet for naturforvaltning (DN) å se nærmere på, av hensyn til dyrenes velferd.

– For å evaluere dette spørsmålet kreves det at vi feller storvilt, under kontrollerte forhold, med både rifle og bue. Da er det mulig å sammenligne hvilken effekt de to våpentypene har når det gjelder å avlive vilt, sier seksjonssjef Roar Skuterud i DN. 

Kontrollerte fellinger kan bare utføres på dyr i innhegning. Ved Norsk Hjortesenter på Svanøy er det hjort i hegn, og stedet er også ellers vurdert som egnet. Hjortesenteret har sagt seg villig til å gjennomføre forsøket, og det skal søkes Forsøksdyrutvalget om tillatelse. Meningen er at det skal gjøres i  løpet av høsten, innen den normale jakttiden for hjort. 

Ba om å åpne for prøvejakt

Norges Buejegerforbund, sammen med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund, fremmet i 2011 et forslag om en prøveordning med buejakt på ulike viltarter. I høringsrunden var det god oppslutning om å sette i gang et prøveprosjekt, og DN henvendte seg til Miljøverndepartementet med anmodning om å åpne for en ordning med prøvejakt over tre år. 

Miljøverndepartementet ønsket vitenskapelig dokumentasjon på de dyrevelferdsmessige aspektene ved denne typen jakt. Derfor har DN nå arbeidet fram et forslag til en vitenskapelig evaluering av effekten til jaktpiler sammenlignet med ekspanderende rifleprosjektiler som anvendes ved konvensjonell jakt. 

Sammenligner tid og effekt

– I forsøket ønsker vi å finne ut hvor lang tid det går fra dyret blir skutt på og til det mister bevisstheten. Det vil bli skutt både med piler og rifleprosjektiler, for så å sammenligne tiden fra treff til død, sier Skuterud.

Dette gjøres via kontrollerte fellinger i hegn, slik at effekten av begge våpentypene kan sammenlignes på en optimal måte. Fellingene må utføres som ved normal jakt for å kunne registrere dyrenes responser, slik at en sammenligning med regulære jaktfellinger er mulig.

Relaterte lenker

Tema