Juni 2013

Unike kulturlandskap i nord

Den samiske, finsk/kvenske og norske kulturen har hatt ulik bruk av utmarka i Finnmark o... 28.06.13

Rask forsuring i Norskehavet

Vannet i Norskebassenget og Lofotbassenget i Norskehavet blir raskt surere, viser en ny... 25.06.13

Tre marine verneområder opprettet

Kongen i statsråd har opprettet de tre første marine verneområdene etter naturmangfoldloven. Områdene har spesielle naturkvaliteter. 23.06.13

Haltende hekking for krykkja

Krykkja og de fleste andre sjøfuglene langs norskekysten sliter med å formere seg. En... 20.06.13

Ingen umiddelbar bedring i sikte for villaksen

Overlevelsen til villaksen må forventes å forbli lav de kommende årene, ifølge Det... 20.06.13

Anbefaler risikovurdering av lakselus

En ny modell vil snart gjøre det mulig å vurdere risikoen for at vill laks blir infisert... 19.06.13

Oppdatert informasjon om laksefisk på nett

Hvordan står det til med laks, sjøørret eller sjørøye i ditt nærmeste vassdrag? Du kan... 19.06.13

Diskuterte skog i Barentsregionen

En strategi for å bevare skog i Barentsregionen var et av temaene som ble diskutert da... 14.06.13

Grunnlaget for naturpanelet lagt i Bergen

FNs naturpanel sine to styrende organer møttes denne uka i Bergen for å legge grunnlaget... 07.06.13

Felte over 100 jerver

Totalt 105 jerver er felt siden forrige beitesesong. Nå er vinterens og vårens... 07.06.13