GMMOKollasj1Forside

Ønsker mer kunnskap om GMO-bakterier

En genmodifisert bakterie er funnet i avløpet til et laboratorium som jobber med genmodifiserte mikroorganismer (GMMO) i lukkede system. Bakterien innebærer liten risiko for mennesker og dyrs helse og miljøet, men undersøkelsen viser at det er behov for mer kunnskap om temaet.

Veterinærinstituttet (VI) fant den genmodifiserte bakterien i avløpet hos ett av fire GMO-laboratorier i en undersøkelse gjort på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). Det går fram av rapporten «Kan utilsiktede utslipp av genmodifiserte mikroorganismer utgjøre en risiko for miljø og helse?».

Dette pilotprosjektet avslørte også bakterier som er resistente for antibiotika i avløpsrørene. Resultatene viser at det er behov for videre oppfølging og mer kunnskap om naturlig tilstedeværelse av antibiotikaresistens i norsk natur, sier Janne Bohnhorst i DN.

Knyttet til forskning og utvikling

GMMO utvikles og dyrkes ved en rekke biovitenskapelige laboratorier i Norge og andre land. I Norge er aktiviteten i all hovedsak knyttet til forskning og utvikling. VI sine undersøkelser ble gjort i laboratorier som er godkjent for å arbeide med genmodifiserte mikroorganismer i lukkede system, slik at organismene ikke skal slippe ut i naturen.

I Norge reguleres bruk av levende genmodifiserte organismer av genteknologiloven. DN har et administrativ og koordinerende ansvar for behandling av søknader om utsetting av levende genmodifiserte organismer under genteknologiloven, mens Helsedirektoratet er ansvarlig myndighet for å godkjenne laboratorier for arbeid med genmodifiserte organismer i lukkede system.

­Foreslår tiltak mot skade

– Det er viktig å få en grundigere undersøkelse av bruk av GMMO i lukkede systemer, slik at eventuelle behov for endring av rutiner kan settes i gang, sier Janne Bohnhorst   

I rapporten er det konkludert med at det er behov for å etablere bedre analysemetoder og mer kunnskap, både om naturlig forekomst av resistens mot antibiotika i avløpsrør og hvor langt nedover i avløpssystemene eventuelle genmodifiserte mikroorganismer kan etablere seg. Det er også pekt på flere konkrete tiltak som kan bidra til å begrense skade og minimere risiko for utilsiktede utslipp av genmodifiserte mikroorganismer.

Relaterte lenker

Tema