Mai 2013

Grip muligheten til å styrke naturmangfoldet

Verden har mulighet til å styrke naturmangfoldet og bør gripe sjansen. En viktig metode... 31.05.13

Søknader om skadefelling sendes nå fylkesmannen

Fra 1. juni overtar fylkesmennene myndigheten til å iverksette skadefellinger dersom det... 31.05.13

Presset fra lakselusa øker

Innsiget av mellomstor og stor laks til Sør- og Vest-Norge økte betydelig i 2011 og 2012... 30.05.13

Én bjørn felt i vår

Antall bjørner i Norge går ned, samtidig som vi har for få individer til å nå... 30.05.13

Vil synliggjøre naturens økonomiske verdi

Naturen skaper store verdier for oss mennesker, men denne naturlige verdiskapingen er li... 27.05.13

Både ja og nei til vrifuru

Direktoratet for naturforvaltning har avgjort den første klagesaken om planting av... 27.05.13

Trenger hemmelige dybdedata

Detaljerte sjøkart er viktig for å kunne ta hensyn til naturmangfoldet i havet. Per i da... 21.05.13

Får rapport om arktisk biodiversitet

På Utenriksministermøtet i Arktisk Råd i Kiruna denne uka, blir den første store... 15.05.13

Ønsker mer kunnskap om GMO-bakterier

En genmodifisert bakterie er funnet i avløpet til et laboratorium som jobber med... 10.05.13

Trenger robuste økosystemer

Velfungerende økosystemer kan være et førstelinjeforsvar mot konsekvenser av... 08.05.13