Fjellryper på fjellet en januardag.

Vil bedre rypeforvaltningen

Stadig færre ryper og skogsfugl felles i Norge. Nå samles grunneiere, forskere og myndigheter for å gjøre opp status og sikre bærekraftig forvaltning framover.

Avisoppslag om kollaps i rypebestanden i mange områder har vært vanlig de siste årene. Men hvordan står det egentlig til med rype og skogsfugl? Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) inviterer til et nasjonalt seminar om bærekraftig forvaltning av artene 29. – og 30. mai.

– Det er et prinsipp i viltforvaltningen at den er kunnskapsbasert. Gjennom dette seminaret ønsker vi å legge til rette for dette i praksis. Her vil forskere presentere ny kunnskap som er viktig for å unngå at bestandene overbeskattes. Vi håper samtidig at seminaret blir en arena for å diskutere forvaltningen som mange ulike aktører har ansvaret for, sier prosjektleder Ingebrigt Stensaas i DN.

«Høsting» av kjøtt eller opplevelser?

Noen av landets fremste forskere på flere felt vil holde foredrag under seminaret. Forskerne kommer fra institusjoner som NINA, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Høyskolen i Hedmark. Organisasjoner som Norges jeger- og fiskerforbund og Norsk ornitologisk forening er invitert til å holde innlegg. Det samme er store grunneiere som Statskog, Finnmarkseiendommen, AS Meraker Brug og Norges fjellstyresamband.

Foredragsholderne vil belyse en rekke spørsmål som jaktas betydning for skogsfuglbestandene, jegernes motivasjon for å jakte og virkningen av restriksjoner som fredning, redusert jakttid eller tak for hvor mange fugler en jeger kan skyte.

– Samtidig utfordres foredragsholdere til å mene noe om framtida. Et av spørsmålene som stilles er om framtidas jakt primært skal være «høsting» av opplevelser framfor kjøtt og trofeer, sier Stensaas.

Bærekraftig forvaltning

Direktoratet for naturforvaltning gir rammene for jakta på rype og skogsfugl gjennom å bestemme jakttider nasjonalt. Grunneiere og rettighetshavere fastsetter jakttidene som skal gjelde lokalt, så lenge de er innenfor den nasjonale rammen. Slik skal jakttidene kunne tilpasses lokale forhold og interesseavveininger.

De nedadgående trendene i jaktutbytte for mange småviltarter etter årtusenskiftet har synliggjort behovet for et nasjonalt seminar som samler de ulike aktørene i forvaltningen, mener DN.

– For oss er det viktig at artene vi her snakker om forvaltes bærekraftig over tid. Det forutsetter at grunneierne kjenner tilstanden til de lokale bestandene før jakta starter, og tilpasser jakta etter forholdene. Vi håper seminaret vil gjøre det lettere for grunneiere å gjøre denne jobben, sier Ingebrigt Stensaas.

Program og påmelding til seminaret

Relaterte lenker

Tema