Valdresflya og Vinstri1. Naturarkivet-KA_02_00_0015

Lettere å sjekke inngrepsstatus

Et nytt og forbedret kartverktøy for inngrepsfrie naturområder gjør det enklere å finne statusen for et område av Norge du er interessert i. Du kan blant annet beregne hvor mye et mulig inngrep betyr i tap av inngrepsfri natur.

Inngrepsfri natur (INON) er områder som ligger én kilometer eller mer fra nærmeste tyngre tekniske inngrep, som for eksempel vei, jernbane, større kraftledninger og vannkraftmagasiner. Ny utbygging gjør at det blir stadig mindre igjen av inngrepsfrie områder i Norge.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nå lansert et bedre kartverktøy for inngrepsfrie områder. Områdene vises som transparente lag, der man som bakgrunn kan velge topografiske kart eller flybilder fra internett-tjenesten «Norge i bilder».

Enkelt å velge utsnitt

– Det er også enkelt å velge kartutsnitt og å zoome ut og inn. Derfor er det blitt lettere enn før å studere inngrepsstatus for et konkret område av landet, sier seniorrådgiver Ole T. Nyvoll i DN.

Hvis du oppdager feil i kartet, er det nå også mulig å melde feilen direkte til DN gjennom en funksjon på nettsiden. Dette kan enten være inngrep som ikke er registrert eller registrerte inngrep som i realiteten ikke finnes, for eksempel veier i utmark som har grodd igjen. DN vil registrere meldinger om mulige feil som kommer inn, undersøke nærmere og etter hvert publisere feilmeldingene.

Får rapport på e-post

En tilleggsfunksjon er at man nå kan tegne inn et inngrep og få beregnet hva det vil medføre i form av tapt inngrepsfri natur. Brukeren får tilsendt en rapport via epost der før- og ettersituasjonen vises, og man får tall som viser hvor store områder med inngrepsfri natur som eventuelt vil gå tapt ved en utbygging.

DN ser for seg at det i første rekke er konsulenter, kommuner og privatpersoner som vil ha nytte av denne funksjonen.

Relaterte lenker

Tema