April 2013

Høster mer kunnskap om sitka

Hvordan kan sitkagran bekjempes på best mulig måte i norske verneområder? Et pilotprosje... 29.04.13

Lettere å telte i strandsonen

En forskrift til friluftsloven blir i disse dager sendt ut på høring. Forskriften vil gi... 26.04.13

Agdenesulven til Vitenskapsmuseet

Ulven som ble felt i Agdenes i Sør-Trøndelag 5. april skal stilles ut ved Vitenskapsmuse... 24.04.13

Vil fortsatt utrydde fryktet lakseparasitt

Vårt mål er fortsatt at lakseparasitten Gyrodactylus salaris skal utryddes i Norge, slår... 23.04.13

Norsk-indisk miljøsamarbeid etablert

Norske og indiske miljømyndigheter ble tirsdag enige om en avtale om oppbyggingen av et... 23.04.13

Lettere å sjekke inngrepsstatus

Et nytt og forbedret kartverktøy for inngrepsfrie naturområder gjør det enklere å finne... 19.04.13

Vil bedre rypeforvaltningen

Stadig færre ryper og skogsfugl felles i Norge. Nå samles grunneiere, forskere og... 18.04.13

Vil overvåke bjørn og ulv over grensen

Bjørn og ulv bruker store arealer og krysser grensen mellom Norge og Sverige. Nå jobbes... 18.04.13

Nordisk samarbeid om vannforvaltning

En ny rapport til Nordisk ministerråd oppsummerer samarbeidet for å få gjennomført EUs... 12.04.13

Lettere å hindre ulovlig fiske

Statens naturoppsyn (SNO) har startet årets jakt på ulovlig fiskeredskap. De første... 12.04.13