Februar 2013

DN på flyttefot

Får nye sentrumsnære lokaler 26.02.13

Brennaktuell kystnatur

Dei trua kystlyngheiene kan sikrast eit vidare liv når dei no er foreslått status som... 21.02.13

Statusrapport om Norskehavet

Overvåkingsgruppa for forvaltningsplanene for Norskehavet og Barentshavet er nå klar med sin statusrapport over forholdene i Norskehavet. 18.02.13

Jervejakta, vårt viktigste forvaltningsverktøy

Stortinget har slått fast at jervejakta skal regulere jervebestanden. Resultatet etter... 17.02.13

Interesse for livet i havet på nett

Eit nettbasert dataverktøy som viser viktige økologiske verdiar i norske havområde, vert... 12.02.13

Forsøker å felle bjørn i vår

I løpet av våren vil Direktoratet for naturforvaltning (DN) prøve å felle bjørn i område... 05.02.13

Forslag om vern av tre marine områder sendt på høring

Framvaren, Tautraryggen og Saltstraumen er de første marine verneområdene som kan få ver... 05.02.13

Norsk natur på kartet

Store mengder nye data, en raskere og mer brukervennlig tjeneste og detaljerte grunnkart er blant nyvinningene når Naturbase lanseres i ny versjon. 01.02.13

Norsk natur på europeisk smaragdliste

140 artar og 45 naturtypar kan få betre vern gjennom eit pan-europeisk nettverk av vikti... 01.02.13