Genmodifisert laks fra Aquabounty Technologies

USA nærmere genmodifisert laks

Genmodifisert laks er et steg nærmere det amerikanske markedet. Direktoratet for naturforvaltning følger utviklingen i USA med tanke på eventuelle konsekvenser for norske forhold.

Food and Drug Administration (FDA) har offentliggjort en foreløpig miljørisikovurdering av den genmodifiserte laksen AquAdvantage. Den viser at laksen ikke medfører noen signifikant risiko for miljøet i USA. Derfor kan en godkjenning av laksen, som vokser dobbelt så raskt som sine artsfrender, være nært forestående.

Behandler norske søknader

I Norge er Direktoratet for naturforvaltning (DN) ansvarlig for å koordinere behandlingen av eventuelle søknader om å ta i bruk genmodifisert laks i oppdrettsvirksomhet og gi råd til Miljøverndepartementet om vedtak. En slik søknad vil bli behandlet etter genteknologilovens fem kriterier: helse, miljø, bærekraft, samfunnsnytte og etikk.

– Norge har generelt en svært restriktiv holdning til genmodifiserte organismer, og vi har ikke mottatt noen søknad om utsetting av genmodifisert laks, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i DN.

Skjer i Canada og Panama

Dagens individer av AquAdvantage er den åttende generasjonen siden 1989. Da ble DNA som blant annet besto av et gen med veksthormoner fra kongelaks (Oncorhynchys tshawytscha) injisert i befruktede egg fra atlantisk laks (Salmo salar). Genet fra kongelaks gjør at AquAdvantage vokser dobbelt så raskt som annen atlantisk laks, og derfor blir produksjonstiden tilsvarende kortere.

FDA har lagt ut risikovurderingen for kommentarer frem til 25. februar. Hvis den genmodifiserte laksen blir endelig godkjent, skal eggene  produseres på Prince Edward Island i Canada. Selve oppdrettet vil skje i høylandet i Panama.

I risikovurderingen, som ble offentliggjort like før jul, konkluderer FDA med at utviklingen, produksjonen og menneskelig inntak av AquAdvantage ikke medfører signifikante effekter på miljøet i USA. Vurderingen omfatter ikke risiko for miljøet i Canada og Panama, men FDA mener sjansen for at laksen skal rømme fra anleggene, overleve og reprodusere er ekstremt liten. Eventuell produksjon skal baseres på steril laks i lukkede anlegg

FDA har tidligere konkludert med at det ikke medfører noen helserisiko å spise den genmodifiserte laksen.

Relaterte lenker

Tema