Det blir enklere for jegerne å registrere opplysninger om elg og hjort.

Smart registrering av elg og hjort

Nå kan du som jaktleder levere «sett elg» og «sett hjort» elektronisk, enten via smarttelefon, nettbrett eller PC. Denne løsningen vil gjøre jobben enklere for både jegere og kommuner.

Dataene registreres daglig, og det åpner for ny og bedre utnyttelse av opplysningene. Den digitale rapporteringsmuligheten finner du på www.settogskutt.no, og alle registreringer blir gjort tilgjengelig i hjorteviltregisteret www.hjortevilt.no så snart valdansvarlig har godkjent dem.

Følger utviklinga på nett

Dermed blir det mulig å følge utviklinga i observasjoner og antall felte dyr igjennom jaktsesongen. Kommunens jobb med kvalitetssikring blir også lettere, etter som de slipper å legge inn skjemaene manuelt. Settogskutt.no åpner 25. september, men jaktlag som har startet jakta før denne datoen kan registrere data i etterkant.

 – Vi anbefaler at kommunen avtaler elektronisk innlevering med sine respektive vald, siden dette er det første året med elektronisk innlevering. I overgangsperioden oppfordrer vi også jaktfelt og kommuner til å ta vare på en papirversjon av sett elg- og sett hjort-skjema, selv om de rapporterer elektronisk, sier seniorrådgiver Erik Lund i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Hvem gjør hva?

Jaktleder

Lederen for jaktlaget er ansvarlig for registrering av sett elg eller sett hjort-data, men selve jobben kan delegeres til en annen i laget. Vedkommende kan velge å benytte papirskjema eller legge inn sette og felte dyr for sitt jaktfelt på settogskutt.no. Husk at også dager uten observasjoner skal legges inn. For innlogging kreves jegernummer (som står på jegeravgiftskortet) og navn eller ID-nummer på jaktfelt eller vald.

Valdansvarlig

I hjorteviltregisteret kan valdansvarlige behandle sett elg- og sett hjort-data lagt inn via settogskutt.no. Valdansvarlig kan redigere og godkjenne data fra alle sine jaktfelt både under jakta og etter endt jakt. Godkjente data gjøres løpende tilgjengelig i rapportene fra hjorteviltregisteret. For innlogging kreves brukernavn og passord.

Brukerstøtte

For mer informasjon eller brukerstøtte, kontakt Naturdata. Naturdata administrerer både hjorteviltregisteret og www.settogskutt.no på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.

Relaterte lenker

Tema