September 2012

Fjellreven takler magre tider

Få fødte fjellrever i det fri. Det er resultatet av lite lemen i fjellet i år, men... 28.09.12

Smart registrering av elg og hjort

Nå kan du som jaktleder levere «sett elg» og «sett hjort» elektronisk, enten via... 25.09.12

Anbefaler bedre beskyttelse av sårbare arter og områder

Særlig verdifulle områder (SVO) i Nordsjøen og Skagerrak bør få bedre beskyttelse. 21.09.12

Invaderende rødalge funnet i Oslofjorden

En ny og uønsket rødalge er oppdaget i fjæra på Nøtterøy og ved Mågerøy/Tjøme i... 21.09.12

Gir starthjelp for sårbar elvemusling

Om tre år kan de første elvemuslingene fra et kultiveringsanlegg bli satt ut i norsk... 20.09.12

183 jerv kan skytes under lisensfelling

Jervebestanden ligger over Stortingets bestandsmål og fellingskvoten er derfor satt til... 10.09.12

Siste par ut

For første gang på 40 år ser det ut til at en fugleart vil dø ut i Norge. Fra å ha... 06.09.12

23 moskus døde av lungebetennelse

Lungebetennelse har kostet mange moskus livet på Dovre så langt i år. Per i dag er det... 05.09.12