Mai 2012

Nytt håp for Dverggåsa

61 dverggjess, størstedelen av den samlede europeiske bestanden, er observert på... 25.05.12

Effekten av bjørnefellinger kan variere

Syv bjørner ble skutt i vår etter vedtak fattet av Direktoratet for naturforvaltning (DN... 25.05.12

Endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Direktoratet for naturforvaltning har 16. mai 2012 fastsatt endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjeldende fra samme dato. 24.05.12

Ålegraseng mot gjev status

Ålegraseng er første marine naturtype som foreslås som utvalgt naturtype. Også... 22.05.12

Tastetrykk unna livet i havet

22. mai er havets dag. I dag åpner et nytt nettsted, Havmiljø.no, som viser miljøverdien... 22.05.12

Fraråder utslippstillatelse i Repparfjorden

Giftige utslipp fra gruvedrift i Repparfjorden kan utgjøre en stor trussel for blant ann... 21.05.12

Fremmed marin art?

Hva vet vi om hvilke arter som finnes langs kysten vår? Er de «norske» eller har de komm... 11.05.12

Vi må ta vare på Nordsjøen og Skagerrak

Regjeringen skal neste år legge fram en forvaltningsplan for den norske delen av Nordsjø... 11.05.12

Reguleringen av laksefiske fastsatt

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fastsatt reguleringene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 for Finnmark og Nord-Troms. Dermed er reguleringene for hele... 09.05.12

Kunnskap for en felles framtid

Tap av naturmangfold regnes som det største miljøproblemet verden er rammet av i dag.... 09.05.12