April 2012

Vil ha dugnad mot mårhund

Mårhund er en fremmed art som kan gjøre stor skade på norsk natur. For å unngå at arten... 30.04.12

Ny nasjonalpark vedtatt av Kongen

Kongen i statsråd vedtok 27. april 2012 opprettelse av Fulufjellet nasjonalpark. Fulufjellet blir den 35 nasjonalparken på fastlandet i Norge. Fregn naturreservat, som ligger i... 27.04.12

Taren tar grep langs kysten

Kråkebollene forsvinner gradvis nordover langs kysten av Midt-Norge, mens taren vinner... 27.04.12

Fem bjørner felt i utsatte skadeområder

De siste ukene har fem bjørner blitt skutt i aktuelle skadeområder. Det pågår også... 26.04.12

38 bjørner registrert utenfor områder prioritert for bjørn i 2011

Av 151 bjørner identifisert gjennom DNA-analyser i Norge i 2011 var det 38 bjørner som... 23.04.12

Ekstraordinære uttak av jerv fortsetter

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nylig fattet vedtak om uttak av jervtispe med... 20.04.12

Fjellplantene kryper oppover

En ny europeisk undersøkelse publisert i tidsskriftet Science viser at mangfoldet av... 20.04.12

Klarer Norge å ta vare på villlaksen?

Villaksen står overfor et sammensatt trusselbilde. Noen av de mest alvorlige... 20.04.12

Lanserer Villaksportalen.no

Få arter genererer så mye interesse som laksen. DN lanserer derfor i dag Villaksportalen... 20.04.12

Bjørn felt i Oppland

En voksen hannbjørn på nesten 190 kg ble torsdag felt i Fåberg Vestfjell i Lillehammer... 20.04.12