Mars 2012

Nye fiskereguleringer er fastsatt

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fastsatt reguleringene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 for strekningen fra og med Østfold til og med Sør-Troms. 29.03.12

Milliondryss til trua arter og naturtyper

Direktoratet for naturforvaltning gir 27 millioner kroner i tilskudd til tiltak for å... 26.03.12

Flere arter og naturtyper skal beskyttes

Kalkskog er en naturtype som inneholder mange verdifulle arter. Nå er den aktuell som... 21.03.12

Betal jegeravgiften med eFaktura

Nå får du mulighet til å betale jegeravgiften med eFaktura. Det er en enkel og... 20.03.12

Regulering av laksefiske i Nord-Troms og Finnmark

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har oversendt til Miljøverndepartementet sin endelige innstilling til regulering av fiske i vassdrag og i sjøen i Nord-Troms og Finnmark f... 19.03.12

Engebøfjell ikke godt nok utredet

På grunn av stor usikkerhet om miljøkonsekvensene tilrår Direktoratet for naturforvaltni... 19.03.12

Bjørn felt i Telemark

En ung hannbjørn ble fredag felt av Statens naturoppsyn (SNO) i grenseområdet mellom Tok... 16.03.12

Vedtak om felling av bjørn i Telemark

En bjørn er observert i grenseområdet mellom Tokke og Vinje kommuner i Telemark fylke.... 15.03.12

Regulering av fiske fra 2012

Direktoratet for naturforvaltning har avgitt sin innstilling til regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012. 08.03.12

Aktuelt å felle bjørn til våren

Bjørnene går snart ut av hiet, og i løpet av våren vil Direktoratet for naturforvaltning... 06.03.12