Februar 2012

Moskus angrepet av munnskurv

To moskuskalver med munnskurv ble avlivet på Dovre onsdag. Totalt fem kalver er avlivet... 22.02.12

Nye verneområder på Bygdøy

Naturreservatene Dronningberget og Hengsåsen på Bygdøy i Oslo ble vedtatt vernet i Statsråd i dag. 17.02.12

Rekordmange jerv felt

62 jerv er felt i løpet av lisensfellingsperioden og en tredel av dem etter vedtak om... 16.02.12

Høster kunnskap om genmodifisert potet

Den genmodifiserte poteten Fortuna kan vise seg å løse et sykdomsproblem for landbruket.... 16.02.12

Sikrer fangstminner mot inngrep

Utbygging i fjellet har stoppet eldgamle trekkruter for villrein og truer med å ødelegge... 16.02.12

Kunnskap før olje

Det tidligere omstridte området i Barentshavet skal utredes for petroleumsaktivitet.... 15.02.12

Fiskens føde flytter seg

Økt temperatur i Norskehavet kan true torskens matfat. Ifølge en ny overvåkingsrapport... 15.02.12

Mer planmessig forvaltning av hjortevilt

Kommunene får en større rolle i forvaltningen av arter som elg og hjort, etter at en ny... 15.02.12

Ønsker mer turister og rekreasjon i våtmarkene

Våtmarkene er viktige områder i naturen, som også er spennende arenaer for turisme og... 02.02.12