I dobbelt forstand bygger Lusetjern-elever bro mellom skole sin og nærmiljøet. Dette er infallsporten til miljøskogen deres.

Rekordmange får naturlig skolesekk

Den naturlige skolesekken bidrar i stor grad til at lærerne benytter nærmiljøet som klasserom, viser en ny undersøkelse. Inneværende skoleår er over 50 prosent flere skoler med i ordningen.

Den naturlige skolesekken er myndighetenes prosjekt for satsing på natur, miljø og bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Hovedmålet er å bidra til at elever og lærere oppsøker miljøer utenfor klasserommet i større grad i undervisningssammenheng.

Aldri før har så mange deltatt i Den naturlige skolesekken som i år. Mens det i fjor var 94 skoler med i ordningen, teller de i år 152.

Stort utbytte

- Det er gledelig at interessen er så stor og at vi har kunnet bidratt til at så mange skoler har oppsøkt nærmiljøet i større grad gjennom Den naturlige skolesekken. Vår målsetning har vært å skape naturglede og forhåpentligvis et større miljøengasjement blant elever og lærere, og det ser ut som Den naturlige skolesekken kan bidra til dette, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Ved å jobbe med undervisningsopplegg innenfor Den naturlige skolesekkenDNS mener bortimot 90 prosent av lærerne at de har lagt større vekt på utdanning for bærekraftig utvikling, viser en undersøkelse fra skoleåret 2011/2012. Over 80 prosent av lærerne mener at Den naturlige skolesekken i stor grad har gitt dem styrket forståelse for undervisning for bærekraftig utvikling.

Mangfoldige prosjekter

Prosjektene som har fått støtte i år omfatter alt fra feltstudier i nærområdene og lokalhistorie til gården som læringsarena og enøkprosjekter.

- Vi har fått inn søknader på veldig mange gode og kreative prosjekter. Det er tydelig at det er interesse for ordningen blant lærerne, og mange skoler søker på nytt, sier Roar Skuterud, seksjonssjef ved Direktoratet for naturforvaltning.

Nytt av året er at det i tillegg bevilges støtte direkte til eksterne aktører som tilbyr prosjekter til skolene. 21 prosjekter har fått til sammen 2 millioner kroner fra ordningen.

Tar med elevene ut

I læreplanverket for Kunnskapsløftet er det lagt vekt på at skolene i større grad skal ta i bruk nærmiljøet rundt den enkelte skole i undervisningen. Undersøkelsen fra skoleåret 2011/2012 viser at Den naturlige skolesekken i stor grad bidrar til dette. Hele 98 prosent av lærerne har lagt større vekt på nærmiljøet som klasserom.

Den naturlige skolesekken har også bidratt til mer samarbeid med eksterne aktører. Bare 4 prosent av lærerne sier at de ikke har brukt ekstern kompetanse i sine prosjekter. 66 prosent av lærerne sier at dette også har ført til at skolene har blitt mer knyttet til lokale forhold.

Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet ved Direktoratet for naturforvaltning og Kunnskapsdepartementet ved Utdanningsdirektoratet.

Naturfagsenteret er ansvarlige for den daglige driften av prosjektet og driver nettsiden natursekken.no, hvor du kan lese mer om Den naturlige skolesekken.

Relaterte lenker