RAPS David Castor1

Forbyr innførsel av genmodifisert raps

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å forby innførsel av genmodifisert raps av typen GT73. Dette er i tråd med Direktoratet for naturforvaltnings anbefaling til Miljøverndepartementet.

Vedtaket er det første som er gjort om en genmodifisert organisme i Norge på 12 år. I 2008 anbefalte Direktoratet for naturforvaltning (DN) å si nei til innførsel av GT73.

Kan spre seg i Norge

– Raps kan spre seg under norske forhold, og det finnes ville slektninger som den genmodifiserte rapsen kan krysse seg med. Ut i fra et føre var-prinsipp, bygget på en restriktiv holdning til fremmede gener i miljøet, ga vi rådet om å forby innførsel, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i DN.

Raps brukes blant annet i matolje, margarin og bakervarer. Planten benyttes også i fiskefór, både som olje og mel. Rapsen GT73 er genmodifisert for å tåle å bli sprøytet med plantevernmiddelet glyfosat.

Rapspollen kan spres over relativt store avstander med vind og insekter (bier og humler), og rapsfrø kan være spiringsdyktige etter mange år i frøbanker under jorden. Dermed kan frø med gener som gir motstandsdyktighet overfor glyfosat overleve relativt lenge i miljøet.

 

Relaterte lenker

Tema