Desember 2012

Sperre stoppet gjedda

Den første sesongen med bruk av elektrisk fiskesperre for å hindre spredning av fremmede... 27.12.12

Anbefaler fortsatt genmodifisert mais

Direktoratet for naturforvaltning endrer ikke anbefalingen av den genmodifiserte maisen... 20.12.12

Vannsamarbeid bryter grenser

Samarbeidet mellom Norge og Sverige flyter stadig bedre. En ny strategi skal gjøre det... 18.12.12

Kan felle 134 gauper under kvotejakta

134 gauper kan felles i kvotejakta som starter 1. februar. Jakta varer frem til 31. mars. 18.12.12

Forbyr innførsel av genmodifisert raps

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å forby innførsel av genmodifisert raps av typen GT7... 14.12.12

Steintøff nasjonalpark i nord

Fjell og stein preger nye Láhku nasjonalpark i Nordland. Store områder med landskapsform... 14.12.12

Ingen lisensfelling av ulv i Troms og Finnmark

Miljøverndepartementet omgjør rovviltnemnda i region 8 (Troms og Finnmark) sitt vedtak o... 14.12.12

For tidlig for lakselusmodell

Lakselusinfeksjon på sjøørret øker med økende smittepress fra oppdrett av laksefisk,... 11.12.12

Fleksible skilt kan hindre påkjørsler

Trafikkulykker med hjortevilt involvert koster samfunnet rundt 600 millioner kroner årli... 10.12.12

Rekordmange får naturlig skolesekk

Den naturlige skolesekken bidrar i stor grad til at lærerne benytter nærmiljøet som... 03.12.12