Sebrafisk danio rerio_037_std

Fant ulovlig genmodifisert fisk

For første gang er det påvist genmodifiserte dyr i Norge. Det dreier seg om akvariefisk som ble beslaglagt fra en importør på Sørlandet i oktober.

Tidlig i oktober meldte Direktoratet for naturforvaltning (DN) om mulige funn av genmodifisert akvariefisk. Fiskene er nå analysert hos Veterinærinstituttet i Oslo, og resultatet bekrefter mistanken.

– Vi ser alvorlig på at genmodifisert akvariefisk er importert og solgt her i landet. Ingen genmodifiserte dyr er godkjent i Norge. Derfor er salg og hold av slike dyr ulovlig, ifølge genteknologiloven som DN er tilsynsmyndighet for, sier seniorrådgiver Bjarte Rambjør Heide i DN.

Tips fra zoohandlere

De aktuelle fiskene er av typen sebrafisk (Danio rerio) og ble hentet fra en importør på Sørlandet etter tips fra zoohandlerbransjen. Deretter fikk Veterinærinstituttet oppdraget med å gjennomføre DNA-analyser, for å få svar på om fiskene faktisk var genmodifiserte.

– Et stykke av arvestoffet (DNA) er påvist, og kan i dette tilfellet helt spesifikt knyttes til genmodifisering. Det påviste arvestoffet er en del av et gen som gir fisken rød fluorescens. Alle de ti fiskene som ble analysert inneholdt dette genet som med sikkerhet aldri forekommer i sebrafisk som ikke er genmodifisert, sier forsker Arne Holst-Jensen ved Veterinærinstituttet.

Frykter ulovlig import

Tidligere har DN, i samarbeid med Veterinærinstituttet, gjort undersøkelser hos zoo-butikker i Oslo-området, uten å finne genmodifisert fisk. Erfaringer fra andre EØS-land, og fra bransjen i Norge, tilsier imidlertid at hobbyimportører tar inn genmodifisert fisk.

– Derfor vil vi følge med denne delen av bransjen framover. Vi ser det som positivt at bransjen selv reagerte i dette tilfellet og anmoder akvarieeiere om at de ikke går til anskaffelse av fisk som de tror kan være genmodifisert, sier Bjarte Rambjør Heide.

Rosa fisker

Fiskene som er påvist genmodifiserte er omsatt som «pink danio» (Danio rerio), med typebetegnelse TK2, og de er importert fra en leverandør i Malaysia. Fiskene er rosa, en farge som ikke forekommer naturlig hos denne arten.

Også en ny type genmodifisert fisk er på vei inn i akvariemarkedet. «Electric green tetra» er en genmodifisert utgave av «white skirt tetra» (Gymnocorymbus ternetzi). Denne er det naturlig nok heller ikke lov å importere eller holde i Norge.

Rambjør Heide oppfordrer alle som er i besittelse av de aktuelle fiskene om at de ikke sprer disse videre, men i stedet tar kontakt med Direktoratet for naturforvaltning.

Relaterte lenker

Tema