November 2012

Færre rein tatt av rovvilt

Fredet rovvilt tok færre rein i år enn året før. Antallet som ble erstattet gikk ned med... 30.11.12

Fant ulovlig genmodifisert fisk

For første gang er det påvist genmodifiserte dyr i Norge. Det dreier seg om akvariefisk... 30.11.12

Gir millioner til nasjonalparkutstillinger

Utstillingene ved ni av Norges autoriserte nasjonalparksentre skal forbedres gjennom... 21.11.12

Fremmede humler truer mangfoldet

Innførsel og utsetting av mørk jordhumle utgjør en svært høy risiko for naturmangfoldet.... 21.11.12

Millioner skal styrke lokal naturforvaltning

Lokale krefter har fått ansvar for Norges mest verdifulle verneområder. Nå har... 19.11.12

Verdifulle våtmarker får informasjonssentre

Norge har fått sine første autoriserte våtmarkssentre. De fire sentrene skal informere o... 17.11.12

Nasjonal gjennomgang av vassdragskonsesjoner

Vassdragsreguleringer og drift av vannkraftanlegg er en av de mest sentrale påvirkningen... 16.11.12

Verdsarvkonvensjonen er 40 år

Geirangerfjorden, Grand Canyon, Vegaøyan og Galapagos har alle fått det mest fornemme... 16.11.12

Satser på informasjon om rovvilt

Norges to første autoriserte rovviltsentre skal bedre informasjonen om rovdyr. Sentrene... 13.11.12

Regjeringen etablerer Miljødirektorat

Regjeringen har vedtatt å slå sammen Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og... 09.11.12