Oktober 2012

Storaksjon i Vefsna-regionen ferdig

Til tross for at vinteren banket på døren var forholdene nært optimale da de store... 31.10.12

Ny vurdering av genmodifisert mais

En fransk studie setter kreft hos rotter i sammenheng med genmodifisert mais av typen... 22.10.12

Jakter ny løsning på gåseproblem

Kortnebbgåsa utgjør et voksende problem for både landbruk og sårbar tundravegetasjon. Fo... 18.10.12

Mårhunden sprer seg effektivt

Mårhunden er godt skikket til å overleve i vårt klima og spre seg raskt til nye områder.... 15.10.12

Påviste skader på sau kraftig ned

De store rovdyrene ser ut til å gjøre stadig mindre skade. Det viser Statens naturoppsyn... 11.10.12

Siste krafttak i Nordland

Mandag starter hovedbehandlingen mot G. salaris i innsjøene i Vefsna-regionen. En vellykket behandling vil være en stor seier i arbeidet mot lakseparasitten. 11.10.12

Laksen trives i kalkede vassdrag

Kalking av elver gir stadig gode resultater. Fisket er forlenget i mange vassdrag på Sør... 11.10.12

Gamle dagbøker fører kyrne tilbake

145 år gammel kunnskap blir verdifull for den videre skjøtselen av Nedre Timenes... 09.10.12

En bedre genmodifisert verden?

De fleste land vurderer ikke samfunnsnytte, bærekraft og etikk ved søknader om utsettels... 05.10.12

Lakselus reduserer fiskebestander

Vedvarende høyt smittepress fra lakselus kan sammen med andre påvirkningsfaktorer true... 04.10.12