Januar 2012

Kan felle 118 gauper under kvotejakta

118 gauper kan felles i kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. 31.01.12

Vil prøve jakt med pil og boge

Jakt med pil og boge bør tillatast i eit treårig prøveprosjekt i Noreg, meiner... 19.01.12

Genene gjør elvemuslingen mer sårbar

Ulike populasjoner av elvemusling er avhengig av enten ørret eller laks i livssyklusen... 16.01.12

Mot bedre tider for høstingsskog

Høstingsskog er en truet naturtype i Norge. Nå kan det søkes om tilskudd til skjøtsel.... 14.01.12

Laveste sauetap på ti år

Stadig færre sau blir drept av fredet rovvilt i Norge. Fjorårets tapstall er de laveste ... 05.01.12

Loven åpner for mer friluftsliv

Heretter har du lov til å plukke bær i skogplantefelt. Dette er en av flere endringer i... 03.01.12