September 2011

Åpner for felling av seks ulver

Bestandsmålet for ulv er oppnådd og kvote for lisensfelling kan dermed fastsettes av de... 30.09.11

God human og sikker jakt

Med noen forholdsregler kan jegere sørge for at færrest mulig dyr blir påført unødvendig... 28.09.11

Rekordoppgang i kalkede vassdrag

Laksen strømmer oppover flere kalkede vassdrag på Sør- og Sør-Vestlandet i år. I flere... 22.09.11

Arter på flukt

Verdens arter flytter seg nordover i stadig høyere tempo, viser en ny klimarelatert... 19.09.11

Opptur for dverggåsa

Den kritisk truede dverggåsa har fått mer enn ti ungekull de siste to årene. Så mange... 15.09.11

Inviterer til marin ryddedugnad

Lørdag 17. september er det nasjonal og internasjonal strandryddedag. I år er Norge med... 14.09.11

Historisk år for fjellreven

Et av landets mest truede pattedyr er i ferd med å etablere seg på nytt i Sør-Norge.... 08.09.11

Mer støtte til naturen som klasserom

Nær 100 skoler får støtte fra Den naturlige skolesekken for skoleåret 2011/12 og... 02.09.11