August 2011

Mer snøugler i mosen

Snøuglene i Troms og Finnmark opplever sitt beste år siden 1978. Trolig er det over 40... 26.08.11

Tidenes dugnad for vannet vårt

Vannmiljøet i Norge er godt sammenlignet med mange andre land. Tidenes dugnad for vann... 26.08.11

Første runde i Vefsna vellykket

Søndag ble første runde med rotenonbehandling i Vefsna-regionen avsluttet. Målet er å få... 22.08.11

Øker jaktkvoten på bjørn

Rovviltforliket åpner for tidligere jaktstart på bjørn, og til å felle flere hannbjørner... 18.08.11

Rotenonbehandling i Drevja og Fusta

Vannføringen i Vefsna er fortsatt for stor for å sette i gang kjemisk hovedbehandling mot Gyrodactylus salaris i dag torsdag 18. august. Det utføres behandling av Drevja og Fust... 18.08.11

Utsatt behandlingsstart i Vefsna

På grunn av økt vannføring i elva Vefsna onsdag 17. august, er behandlingsstart av Vefsnaregionen foreløpig utsatt. Etter planen skulle kjemisk hovedbehandling av vassdragene ha... 17.08.11

Krepsepest påvist i Sør-Trøndelag

Signalkreps med krepsepest er satt ut i Skittenholvatnet i Sør-Trøndelag. Krepsepest er... 16.08.11

Vil ha produksjonsområder i oppdrett

Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning vil alle innføre produksjonsområder og handlingsregler for å sikre bes... 11.08.11

Håp for Vefsna-laksen

Denne uken starter kjemisk behandling for å få laksen tilbake i Vefsna. Vefsna-laksen... 10.08.11