Juli 2011

Havets grønne enger

Ålegras er hjem for mange dyr og organismer. Men planten er også truet av menneskelig... 18.07.11

Østers kommet for å bli

Kalde, norske vintre har bidratt til å stoppe stillehavsøstersens fremmarsj, men den gir... 12.07.11

Mye lakselus truer villaksen

I deler av landet kan en hel årsklasse av villaks bli kraftig svekket fordi villakssmolt... 11.07.11

Klarere GMO-kriterier underveis

Direktoratet for naturforvaltning (DN) jobber sammen med Bioteknologinemnda for å... 08.07.11

– Ikke unormal atferd

Ulvene som var i nærheten av en mann med fire hunder i bånd i Trysil lørdag kveld, viste... 07.07.11

DN vil følge opp etter nærgående ulv

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har bedt ulveeksperter om å vurdere atferden til... 04.07.11