Avtalesignering mellom Husbanken og DN

Samarbeider om natur og bomiljø

Naturopplevelser og fysisk aktivitet i nærmiljøet får økt oppmerksomhet når to statlige etater innleder et nytt samarbeid.

Furuset i Alna bydel i Oslo har store grøntområder, men de er lite tilrettelagt for aktivitet. I 2013 skal ”Verdensparken” stå ferdig og inviterer beboerne til aktiv bruk både sommer og vinter. Ambisjonen er at parken skal bli en utendørs møteplass for folk i bydelen, og gi både gamle og unge mulighet til å være fysisk aktive.

”Verdensparken” er en del av Husbankens ”områdeløft” som skal bedre bomiljøet i områder med levekårsutfordringer. Prosjektet inngår også som et ledd i Groruddalssatsingen der Miljøverndepartementet har et koordinerende ansvar for statens innsats. ”Verdensparken” er også det første konkrete prosjektet i et nystartet samarbeid mellom Husbanken og Direktoratet for naturforvaltning (DN).

– Denne uka ble en samarbeidsavtale mellom etatene signert. Avtalen innebærer økt fokus på naturopplevelse og fysisk aktivitet i områder som er med i ”Områdeløft”, sier direktør Janne Sollie i DN.

(Teksten fortsetter under bildet)

Nærmiljøsatsing

For Direktoratet for naturforvaltning er samarbeidet med Husbanken et ledd i en tiårig satsing på nærmiljø. På vegne av staten har DN over lang tid kjøpt opp friluftsområder landet rundt, eller sikret at områdene kan brukes gjennom langsiktige avtaler med grunneiere. Nærmiljøsatsingen skal øke oppmerksomheten om å ta vare på friluftsområder i tett befolkede områder, og legge til rette for at områdene brukes.

– Det er begrenset hva vi kan oppnå på egenhånd. Derfor er det viktig for oss å samarbeide med andre. Vi er glade for avtalen med Husbanken, og er sikre på at vi sammen kan oppnå mer enn vi ville gjort hver for oss, sier Sollie.

Ønsker aktivitet

”Verdensparken” på Furuset skal være mangfoldig. Sentralt i planene er en møteplass kalt ”verdensplassen”. Området får også lekeområder og friområder. En bekk som i dag ligger i rør skal igjen sildre i det fri. Det er også planlagt en parkourpark for bevegelsesidretten parkour, der utøverne klatrer eller hopper over hindringer heller enn å gå utenom.

(Teksten fortsetter under bildet)

DN vil bruke inntil to millioner kroner på ”Verdensparken”. Pengene skal gå til tiltak som fremmer aktivitet i parken. Tanken er også å bygge gangstier som skaper forbindelse mellom parken og markaområdene i nærheten. 

– Verdensparken kan bli et nasjonalt eksempel på hvordan møteplasser og friluftsområder skal utvikles for å sikre at de blir brukt også av de som i dag er mindre aktive både sosialt og fysisk, sier Janne Sollie.

Relaterte lenker

Tema