Norsk Pilegrimssenter får Friluftsprisen 2011

Nasjonalt Pilegrimssenter ved lederen Berit Lånke er tildelt Den Norske Friluftslivsprisen for 2011.

Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim er en samlende institusjon for arbeidet med å legge til rette for pilegrimsvandring i Norge. Ved tildelingen av Friluftslivsprisen ønsker juryen å ”anspore til videre innsatse for å styrke arbeidet med å utvikle pilegrimsrutene” .

Den norske Friluftsprisen blir utdelt til personer eller organisasjoner, som har gjort en ekstraordinær innsats for norsk friluftsliv.  Direktoratet for naturforvaltning sitter i juryen, sammen med Helsedirektoratet, Friluftslivets Fellesorganisasjon og festivalen ”Friluftsliv for alle”. Prisen deles ut under festivalen på Raufoss 26. august 2011.

Døråpner for det enkle friluftslivet

Det norske pilegrimskonseptet bygger på det europeiske, men med norsk friluftslivstilnærming. Mens pilegrimsvandringer i Sør-Europa ofte er preget av landeveier og komfortable overnattingssteder, er den norske vandringen enklere og mer naturnær.

For noen europeiske pilegrimer har det vært en overraskelse at vandringen til Nidaros medfører å bli ”blaut på beina”. Slik er det norske pilegrimsarbeidet en døråpner for det enkle friluftslivet også internasjonalt.

Juryen understreker at: ”Pilegrimsidéen og friluftslivets kjerneverdier står nær hverandre. Det handler om å oppsøke naturen for å komme nær en mer tidløs dimensjon enn den vi lever i til hverdags. Det handler om nær kontakt mellom seg selv og naturen. Det handler også om fornemmelse av noe stort og ufattelig bakenfor alle verdens ord. Både naturvandreren og pilegrimen stemmes til ydmykhet overfor Skaperverket”.

Tema