Juni 2011

Samarbeider om natur og bomiljø

Naturopplevelser og fysisk aktivitet i nærmiljøet får økt oppmerksomhet når to statlige... 29.06.11

Klimaflyktninger på havbunnen

Hundrevis av arter forflytter seg nordover langs havbunnen i rekordfart, fordi... 29.06.11

EU-ja til ikke-godkjent GMO

EU-kommisjonen vedtok fredag i forrige uke lovgivning som legger til rette for at dyrefôr som inneholder små mengder av ikke-godkjente genmodifiserte organismer kan importeres t... 27.06.11

Kartlegger villreinens matfat

Klimaendringene kan redusere villreinens tilgang på lav. Nå er det utviklet metoder som... 27.06.11

82 ulver registrert døde

Siden 2000 er det registrert 82 døde ulver i Norge. Over halvparten er skutt etter vedta... 24.06.11

Norge har fått 14 nye Ramsar-områder

Flere norske elvedelta og fuglefjell får internasjonal oppmerksomhet når vi nå har fått... 24.06.11

Norsk Pilegrimssenter får Friluftsprisen 2011

Nasjonalt Pilegrimssenter ved lederen Berit Lånke er tildelt Den Norske Friluftslivsprisen for 2011. 21.06.11

Ettersøkshundene må bli bedre

Ettersøkshunder følger sjelden sporet etter dyret de er satt til å følge etter, men velg... 16.06.11

Gir mer til friluftsliv for barn og unge

Flere barn og unge med funksjonsnedsettelser får et ferie- og fritidstilbud med... 15.06.11

Fortsatt for mye rømt oppdrettslaks

Innblandingen av rømt oppdrettslaks i de viktigste villaksvassdragene i 2010 var for stor, men var på samme nivå som året før. 10.06.11