Mai 2011

Satsar på friluftsliv i byen

Åtte av ti nordmenn bur i byar og tettstadar. No skal det bli lettare for dei å drive... 26.05.11

Uendret situasjon for villaksen

Innsiget av villaks til norskekysten er på et historisk lavt nivå, mens de viktigste truslene mot laksen består, viser en ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 26.05.11

Forlengelse av midtveis frister i vannforskriften

Arbeidet i de 11 vannregionene er inne i en viktig midtveis etappe på vei mot de første heldekkende, regionale vannforvaltningsplanene. Miljøverndepartementet og Olje- og... 25.05.11

Foreslår metode for å overvake villaksgenar

Kor påverka er villaksen av genar frå rømt oppdrettslaks? Ei gruppe forskarar foreslår i ein ny rapport metodar for å finne svaret. 23.05.11

Stort steg for lite kryp

Den lever i sanden på elvebredden, og er allerede fra larvestadiet en aktiv jeger.... 20.05.11

Lite vann et stort miljøproblem

Den hyppigste årsaken til forringet vannmiljø i norske vassdrag er gamle vannkraftverk s... 19.05.11

Vil trappe opp restaurering for laks

Flere av fisketrappene i Norge fungerer for dårlig. Derfor ønsker Direktoratet for... 19.05.11

Naturtyper i vinden

Fem naturtyper har fått ekstra beskyttelse av kongen i statsråd og Artsdatabanken har... 18.05.11

Slåttemark i eksklusivt selskap

Slåttemark har fått status som utvalgt naturtype. I alt har fem naturtyper fått... 13.05.11

DN sier nei til GMO-potet

Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener dyrking og bruk av den genmodifiserte potet... 13.05.11