April 2011

For lite kunnskap om nanoteknologi

Nanoteknologi brukes stadig oftere i kommersielle produkter. Konsekvensene av dem vet vi... 27.04.11

Avslår bjørnefelling på vårsnø

Bjørner vandrer vanligvis langt på kort tid etter at de våkner fra vinterdvalen. Derfor ... 25.04.11

Tareskogen viktig for klimaet

Skogen som vokser under vann er nesten like viktig for klimaet som den på landjorda.... 20.04.11

Ulven vandrer fortsatt

Ulvetispa som svenske miljømyndigheter flyttet fra Jämtland til Örebro har hatt en lang... 18.04.11

Fiskereglene for 2011 er klare

Reguleringen av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø for 2011 er fastsatt. De nye fiskereglene gjelder fra 1. mai 2011. Fram til da er det fjorårets regler som... 15.04.11

Foreslår endret rovvilterstatning for tamrein

En prosjektgruppe oppnevnt av Miljøverndepartementet foreslår endringer i dagens regelve... 15.04.11

Rovviltkontakter fast tilsatt

Rovviltkontaktene er heretter fast tilsatt på tilkalling i Direktoratet for naturforvaltning (DN). Til nå har rovviltkontaktene vært tilknyttet etaten på midlertidige... 13.04.11

Flyttet ulv på vandring i Norge

En ulvetispe med finsk-russiske gener har vandret inn til Norge fra Sverige. Den genetis... 09.04.11

Nå våkner bjørnene

De første bjørnene har våknet fra vintersøvnen, og snart følger resten etter. Statens... 08.04.11

Vil ha flere til å brenne for lyngheiene

En av Norges og Europas mest truede naturtyper får nå sin egen tiltaksplan. Blant... 07.04.11