Mars 2011

Kalk gir ørreten pustehjelp

Ørreten i mange av innsjøene våre trenger fortsatt hjelp for å overleve sur nedbør. Uten... 24.03.11

Kartlegger overvintrende sjøfugl fra fly

Forskere er i ferd med å få unik kunnskap om sjøfugler som overvintrer langs norskekyste... 22.03.11

Krypsiv truer livet i elvene

Krypsiv ødelegger for badeliv og reduserer kvaliteten på leveområder for fisk og andre... 16.03.11

250 000 jegere får jegeravgiftskortet

I disse dager mottar 250 000 personer jegeravgiftskort fra Jegerregisteret. Dersom du ikke får tilsendt kortet, kan du betale jegeravgiften eller bestille jegeravgiftskort på... 11.03.11

Norges minste har blitt mye større

Ormtjernkampen nasjonalpark har vært Norges minste. Nå er den kraftig utvidet, og har... 11.03.11

Unge journalister skal avsløre miljøsyndere

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ble grillet av skoleelever da Miljøstatus i... 11.03.11

Ny utdanning for jegerprøveinstruktører

Har du lyst til å bli jegerprøveinstruktør? Nå er utdanningen modernisert, og et nytt e-læringsprogram gjør det lettere å ta den. 10.03.11

Søk penger til natur i skolen

Skoler som vil bruke nærmiljøet i undervisningen kan nå søke støtte fra «Den naturlige skolesekken». Hver skole kan få inntil 50 000 kroner til å gi elevene naturopplevelser og... 07.03.11

Få fugler funnet døde eller avlivet

Den siste uka er 24 fugler enten funnet døde eller er blitt avlivet av Statens naturopps... 04.03.11

Kan tilby fem dagers jaktkort

Fjellstyrene kan nå velge å tilby fem dagers jaktkort istedenfor ukeskort. Endringen i forskrift om jakt, felling, fangst og fiske øker muligheten for å gjøre lokale tilpasninge... 03.03.11