Februar 2011

122 fugler funnet døde eller avlivet

Den siste uka er 122 fugler enten funnet døde eller har blitt avlivet etter oljeutslippe... 25.02.11

Ingen enkel kur mot klimagassutslipp

Nær halvparten av tiltakene i «Klimakur 2020» vil gi reduserte utslipp av klimagasser ut... 25.02.11

Sikret viktig skognatur i Nordland

Sjelden og spesiell skognatur blir bevart gjennom opprettelsen av 21 nye skogreservater i Nordland. Reservatene inkluderer også skogområder som er typiske for regionen. 25.02.11

Verdifull villmark vernet i Troms

Et av de mest villmarkspregede naturområdene i Troms har blitt nasjonalpark. Rohkunborri nasjonalpark skal sikre verdifull fjellnatur for framtida. 25.02.11

Skogen binder stadig mer karbon

Skog er eneste norske naturtype med positivt karbonregnskap. Annen utmark viser balanse, mens jordbruk bidrar negativt. Det viser en ny rapport Bioforsk har utarbeidet på oppdra... 25.02.11

GMO i dyrefôr vekker debatt

Genmodifiserte organismer som ikke er godkjent i EU, kan fra sommeren av likevel bli bru... 24.02.11

Fire moskuser felt i Sunndal

Fire moskuser ble felt i Sunndal kommune i dag etter tillatelse fra Direktoratet for... 22.02.11

Søppel skaper trøbbel for havet

Det haster med å få løst et økende avfallsproblem i havet. En fersk rapport konkluderer... 22.02.11

Ikke grunnlag for å vaske sjøfugl

Direktoratet for naturforvaltning vil ikke anbefale å vaske sjøfugl som er tilsølt etter... 21.02.11

Flest ærfugl rammet av oljesøl

Sju av ti fugler som er tilsølt av olje fra det havarerte skipet Godafoss er ærfugl. Det... 21.02.11