November 2011

Ekstraordinære uttak av bjørn avsluttet

Bjørnene har normalt gått i hi nå, og vi kan ikke forvente flere observasjoner i høst. T... 29.11.11

Internasjonalt initiativ for kritisk truet art

På dette bildet ser du storparten av de gjenlevende dverggjessene i Europa. På et... 24.11.11

Binder verden sammen

I løpet av de neste 40 år kan plante- og dyrelivet i verden minke tilsvarende om alt liv... 21.11.11

Naturmangfold motvirker naturkatastrofer

Et robust økosystem kan bidra til å minske ødeleggelser når uværet melder sin ankomst. 18.11.11

Sikrer naturarven fra fortida

Hvordan ble ressursene i naturen utnyttet før i tida? Nå skal denne kunnskapen samles in... 16.11.11

Økt kunnskap om skog i verneområder

I Norge har vi vernet omlag 2,5 prosent av den produktive skogen. I en ny rapport fra Sk... 14.11.11

Setter søkelys på truet sjøfugl

2011 føyer seg inn i rekken av dårlige hekkesesonger for mange av artene langs... 11.11.11

Trekker til Bergen

Delegasjoner fra hele verden kommer til Bergen når Miljøverndepartementet og Direktorate... 11.11.11

Forsøker fortsatt å felle bjørn

Statens naturoppsyn (SNO) er i beredskap for å forsøke å lokalisere og felle bjørn i... 10.11.11

INON stoppar ikkje nøkkelfunksjonar

Inngrepsfrie område (INON) er ikkje eit hinder for å byggje ut viktige funksjonar i... 09.11.11