Oktober 2011

Forstyrrelser gir rikere natur

Økt og målrettet skjøtselinnsats i gamle slåttemarker gir resultater. Mange plantearter... 31.10.11

Ny Gyro-smitte i Rauma-regionen

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er funnet i Måna-vassdraget i Møre og Romsdal. 27.10.11

Tyder på nedgang i rovviltskader på sau

Antall påviste rovviltskader på sau har gått ned på landsbasis i 2011, i forhold til i... 26.10.11

En sterkt truet godbit

Flatøsters er en ettertraktet delikatesse. Samtidig er arten listet som sterkt truet i... 25.10.11

Kartlegger laksen på Finnmarkskysten

Et pilotprosjekt har begynt kartleggingen av vandringsmønster og opphav for laksen som fanges i sjølaksefisket i Finnmark. Ny kunnskap om innslaget av laks fra blant annet... 25.10.11

Klimautfordringer for villaksen

En ny utredning fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at klimaendringene kan få store konsekvenser for villaksforvaltningen. 19.10.11

På Lofotens mørke side

Dette umiskjennelige beistet ble fanget opp av forskningsskipet G. O. Sars’ kamera sist... 18.10.11

Setter elvemusling i fosterhjem

Et skjellsettende prosjekt skal hjelpe den truede elvemuslingen å overleve. Det virvellø... 18.10.11

Åpner for ekstraordinære uttak av bjørn

Lisensfellingen av bjørn er avsluttet. I tråd med Stortingets rovviltforlik, åpner... 16.10.11

Håp for alternativ Gyro-behandling

Årets kjemiske behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselvi ser så langt ut til å... 05.10.11