Januar 2011

GMO-overvåking på plass i Sør-Afrika

Et toårig samarbeid mellom Norge og Sør-Afrika om genmodifiserte organismer (GMO) og... 28.01.11

Utilstrekkelig forskrift om biodiesel

En ny forskrift om biodrivstoff er ikke god nok. Konsekvensen kan i verste fall bli økte... 28.01.11

Hva vil vi med vannet?

Har du tanker om hvordan vi best kan ta vare på vannet vårt? Nå skal kunnskap og innspil... 27.01.11

Foreslår mål for villaksens tilstand

For første gang kan det bli satt mål for hvor god villaksens økologiske tilstand bør være. 25.01.11

Klimaendringer truer ikke laksen

En ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at laksen vil tåle... 21.01.11

Flere ulver lever på grensen

Den skandinaviske ulvebestanden har tyngdepunktet i Sverige, men ulven etablerer en... 19.01.11

Ulvejakt i Norge og Sverige i vinter

Det blir ulvejakt både i Norge og Sverige denne vinteren. Totalt er det åpnet for... 14.01.11

Advarer mot foreslått oljeutvidelse

Direktoratet for naturforvaltning (DN) går imot et forslag om å utvide arealene som er inkludert i den såkalte TFO-ordningen i 2011. 11.01.11

Taper færre rein til rovvilt

Fredet rovvilt har tatt færre rein i driftsåret 2009/2010 enn året før. Etter to år med... 10.01.11

Jerv og gaupe tar mest sau

32 500 sauer som er antatt drept av fredet rovvilt ble erstattet i 2010. 60 av 100... 10.01.11