2011

Fjellreven snart i hundre

Minst 93 voksne individer og 40 dokumenterte valpekull. Tallene er historisk gode for de... 29.12.11

Liten endring i tap av rein til rovvilt

Nesten 21 000 rein ble siste år erstattet som tatt av rovvilt. I Øst-Finnmark har flere... 28.12.11

Nye karttjenester gir enklere forvaltning

Nylig ble en ny kartkatalog og nye karttjenester lansert hos Direktoratet for naturforvaltning. Dette vil bidra til å gjøre kartdata fra DN lettere tilgjengelig og teknisk mer... 21.12.11

Kongen verner skog

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 23 skogområder og ett våtmarksområde som... 16.12.11

Starter ekstraordinære uttak av jerv

Forsøkene på å felle flere jerv trappes opp. Allerede før jul starter Direktoratet for... 16.12.11

Laksen går i trappene

Fisketrapper tar flere bestander av laks mot nye høyder. En ny handlingsplan skal bidra... 15.12.11

Gir 11 millioner til forvaltningsknutepunkt

Kompetansen for å forvalte naturverdiene samles i knutepunkt, og nå bevilger Direktorate... 13.12.11

Forslag til reguleringer av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye for 2012

Direktoratet for naturforvaltning sender i dag forslag til laksefiskereguleringer for 2012 ut på høring. De siste års fiskereguleringer har bidratt til at det er nok gytefisk i... 06.12.11

Sjøfugl tas i bifangst

En foreløpig rapport fra NINA anslår at 10.000 – 12.000 sjøfugl årlig har omkommet i gar... 05.12.11

Advarer mot oljeboring nær kysten

Oljeutslipp nær kysten kan få store konsekvenser for sjøfugl. Derfor anbefaler... 01.12.11