På sopptur

Mangfoldig uke i friluft

Denne uka kan du blant annet plukke og smake sopp i Djupadalen ved Haugesund, padle på Sognsvann ved Oslo, lete poster og løse friluftsoppgaver ved Eigersund eller oppleve naturmangfoldet på Sunnmøre. Alt som et ledd i Friluftslivets uke 4.- 12. september.

Frivillige organisasjoner og friluftsråd over hele landet står bak Friluftslivets uke, som er blitt arrangert hvert år siden Friluftslivets år 1993. I Friluftslivets År 2005 ble det satt ytterligere fokus på Friluftslivets uke for å gjøre dette til en mer landsomfattende markering.

Formålet med en slik uke er å synliggjøre friluftslivet og stimulere til aktive opplevelser, samtidig som dette er en anledning til å profilere friluftslivets organisasjoner. Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) gir medlemsorganisasjonene mulighet til å søke om støtte, blant annet for å kunne tilby arrangementene gratis. Dette er midler som delvis kommer fra Direktoratet for naturforvaltning (DN).

– Vi tror en slik uke er svært viktig for sette fokus på friluftslivets mangfold og muligheter, sier Roar Skuterud, leder av Friluftslivseksjonen i DN.

Stort spenn i aktivitetene

Lista over aktiviteter i Friluftslivets uke er lang og mangfoldig. Spennet er stort, - fra soppturer og kulturelle vandringer til padling eller leik i taujungel. Friluftsliv har noe å tilby til alle, uavhengig av alder, helse og ferdighetsnivå, kulturell bakgrunn og eventuell funksjonshemming. Det enkle friluftslivet krever lite utstyr. Med brukbare sko og egnede klær kan du gå på tur. Med en enkel fiskestang kan du få uforglemmelige fiskeopplevelser.

Jevnt over er nordmenn glade i friluftslivet. I spørreundersøkelser svarer nesten ni av ti nordmenn at de har stor interesse for friluftsliv. Det er særlig turgåing og ønsket om frisk luft som trekker folk ut. Andre viktige motivasjonsfaktorer er også ro og stillhet og naturen generelt. Åtte av ti sier de er ute i naturen hver uke. Sju av ti skulle gjerne vært mer ute, viser Natur- og miljøbarometeret for 2010 fra TNS Gallup. 

Endrede friluftslivsvaner

Men forskningsprogrammet Friluftsliv i endring 2004-2008 viser en del tegn på at hverdagens friluftsliv forandrer seg. Barns bruk av nærmiljøet har endret seg dramatisk de siste 30 årene. Fysisk aktivitet foregår gjerne i idrettsanlegg, og  barna må ofte kjøres til og fra. Barna mister mange uformelle møteplasser og rom for egenstyrt lek. De får ikke på samme måte som foreldrene og besteforeldrene anledning til å bli fortrolige med naturen. Mange voksne opplever det som uaktuelt eller vanskelig å prioritere friluftsliv i en travel hverdag.

– Forhåpentligvis kan arrangement og turer i Friluftslivets uke være et springbrett for den som synes det er tungt å komme seg ut. Det er inspirerende å utøve friluftsliv sammen med flere, sier Roar Skuterud.

– Mange av turene blir dessuten guidet av personer som har mye å lære bort om friluftsliv, kultur og natur, og det kan gi turene en interessant tilleggsdimensjon.

Deltar du på noen av arrangementene i Friluftslivets uke? Fortell gjerne om det du opplevde på www.naturmangfoldaret.no

Her er noen av de mange arrangementene i Friluftslivets uke 2010:

Relaterte lenker

Tema