September 2010

Norges største og beste miljønettsted i ny drakt

Norges beste kilde til lettfattelig og kvalitetssikret kunnskap om miljøet er i dag blitt enda bedre. Nye kart gjør Miljøstatus.no til et bedre kildeverktøy for blant annet... 27.09.10

Fjellreven i medvind

Flere fjellrevvalper enn noen gang blir satt ut i løpet av kommende høst og vinter. Og d... 24.09.10

Tar tak i søppelproblemet

Forsøpling av havet står på dagsorden når miljøvernministre møtes i Bergen denne uken. E... 24.09.10

Norsk natur i god forfatning

Tilstanden er stort sett god i norsk natur, men vi har utfordringer blant annet i skogen og kulturlandskapet. Det går fram av «Naturindeks for Norge». 23.09.10

Fraråder bruksendring i strandsonen

Skal det være lov å bruke sjøbuer som hytter, eller skal strandsonen være åpen for alle?... 21.09.10

Varmere vann i norske vassdrag

Nye undersøkelser viser at vannet i norske vassdrag blir varmere. Ifølge ekspertene er... 20.09.10

Krepsepest påvist i Buåa i Eidskog

Det er oppdaget krepsepest i Buåavassdraget i Eidskog kommune i Hedmark. 14.09.10

Mangfoldig uke i friluft

Denne uka kan du blant annet plukke og smake sopp i Djupadalen ved Haugesund, padle på... 07.09.10

Tradisjonell gardsdrift gav pris

Det særmerkte, bratte landskapet ved Ulvund gard i Voss kommune har i alle år vore drive på tradisjonelt  vis, utan traktor. Garden og grunneigarane har no fått Kulturlandskapsp... 03.09.10

Nytt håp for utrydningstruet fugl

Fire svenske dverggåskyllinger gir håp for Norges mest utrydningstruede fugl. De fire... 01.09.10