August 2010

Bjørn skyr mennesker

Åtte av ti bjørner flykter i møte med mennesker, resten gjemmer seg på stedet for å unng... 30.08.10

Friluftslivsprisen til jeger- og fiskerforbundet

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har fått Den norske friluftslivsprisen for 2010. 27.08.10

Vil gi truet natur ny status

Direktoratet for naturforvaltning (DN) råder Miljøverndepartementet til å gi 12 arter og... 24.08.10

Gjør naturen til klasserom

Fire av fem lærere sier at Den naturlige skolesekken har økt bruken av nærmiljøet som... 19.08.10

Samarbeider for truede landskap

Samarbeid er nøkkelen til å ta vare på verdifulle og truede kulturlandskap landet rundt.... 19.08.10

Fisket etter edelkreps starter

Fredag 6. august åpnes fisket etter edelkreps i Norge. Edelkreps er en sterk truet art, men forvaltningen har åpnet for fiske der det er tilstrekkelig med kreps til at den kan... 05.08.10