Juli 2010

EU-millioner skal stoppe mårhund

Jakten på mårhund intensiveres nå i Sverige, Danmark og deler av Finland.  5,3 millioner... 26.07.10

Uønskede fremmede arter skal stoppes

Denne uka ble den funnet i Drammensfjorden, og mye tyder på at ullhåndskrabben nå har... 23.07.10

Glupsk marihøne sprer seg i Norge

Den truer andre arter, ødelegger fruktavlinger og invaderer hus. Nå er harlekinmarihøna ... 20.07.10

Sjekkliste for handel med truete arter

Listen over plante- og dyrearter som ikke kan importeres fritt til Norge, er oppdatert. Sjekklisten er i hovedsak ment som en hjelp til politi og tollmyndigheter, veterinærmyndi... 20.07.10

Verdens viktigste summetone

Utrettelig summer bier, humler og andre bestøvende insekter med pollen fra blomst til... 15.07.10

Særlig verdifulle områder i Nordsjøen

Faggruppa for Nordsjøen har presentert en ny rapport som identifiserer biologisk særlig verdifulle områder i Nordsjøen og Skagerrak. Direktoratet for naturforvaltning og... 14.07.10

Frivillig vern av skog reduserer konfliktnivået

På oppdrag fra Miljøverndepartementet har Direktoratet for naturforvaltning fått gjort en ekstern evaluering av ordningen med frivillig skogvern. Fortsatt er det et stykke igjen... 13.07.10

Planter fra pryd til plage

Hageplanter som ikke skjøttes kan bli en plage, og en trussel mot mangfoldet i naturen.... 13.07.10

Kartlegger sykdom hos villrein

Jegere som observerer villrein med fotråte eller andre sykdommer oppfordres til å ta kontakt med Veterinærinstituttets laboratorium. 12.07.10

– Ikke kjøp truede ferieminner

«Hele Norge» tar ferie fra i ettermiddag. Det er dårlig nytt for en rekke truede arter. 09.07.10