Juni 2010

Bruk er vern for slåttemarkene

Hundrevis av år med høsting gjennom slått gjorde de gamle slåttemarkene til unike og... 28.06.10

Dovrefjell i fint europeisk selskap

Dovrefjell nasjonalparkområde er godkjent som en såkalt «Charter Park». Godkjenningen gi... 25.06.10

Dyraheio landskapsvernområde i Rogaland utvidet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt en mindre utvidelse av Dyraheio landskapsvernområde i Rogaland. 25.06.10

Grenseløst for fjellreven

Samarbeid over grensen skal styrke den utrydningstruede fjellrevens muligheter til å... 22.06.10

Genmodifisert potet til Norge?

EU har gitt medlemslandene lov til å dyrke en genmodifisert potet som kan brukes i... 21.06.10

Freder sjelden sommerfugl

Det fins neppe mer enn ti eksemplarer igjen av den i Norge. Nå er sommerfuglen... 21.06.10

Fotokonkurransen "Vann i fokus"

Vann-Nett er på jakt etter dine bilder og inviterer til fotokonkurranse om vann. 15.06.10

Støtter friluftsliv for funksjonshemmede

Barn og ungdom med funksjonsnedsettelser skal få bedre muligheter til å delta i friluftsliv. Direktoratet for naturforvaltning (DN) gir støtte til kurset ”Klart det går…” for... 14.06.10

Nye prosjekter for å øke naturbasert verdiskaping

Seks nye prosjekter får være med i Naturarven som verdiskaper - et verdiskapingsprogram... 11.06.10

Planer for bedre vannmiljø godkjent

Kongen i statsråd har i dag godkjent vannforvaltningsplaner for alle regioner i landet. Planene forteller hvordan det står til med vannmiljøet, hvilke trusler som finnes, og hva... 11.06.10