Mai 2010

Ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen

Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt nye fisketider for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk) i sjøen for 2010 i samsvar med Miljøverndepartementet... 31.05.10

Klare mangler ved vernet av norsk natur

Norge har vernet mye natur, men vernet har likevel klare mangler, ifølge en ny naturfagl... 31.05.10

Frykter for villfisken i Hardangerfjorden

Tiltakene i en ny forskrift for å bekjempe lakselus i Hardangerfjorden vil ha for liten... 31.05.10

Hekkende sjøfugl vernes i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har fått 36 ny naturreservater for å sikre noen av de viktigste... 28.05.10

Vil forby skadelige arter

Det kan bli slutt på å plante hagelupin og rynkerose i Norge. De populære plantene er... 20.05.10

Klimaet endrer livet for arter i nord

En rekke arter og økosystemer i de norske delene av Arktis vil forandre seg i takt med... 11.05.10

Naturmangfold må høyere på dagsorden

Naturmangfold blir ikke godt nok inkludert i politiske og økonomiske beslutninger. Dette... 10.05.10

Fortsatt gratis advokathjelp i strandsonen

Også i år betaler Direktoratet for naturforvaltning (DN) advokatregningen for kommuner som sliter med vanskelige strandsonesaker. Kommunene kan få advokathjelp enten sakene... 06.05.10

Rapport om skogsveier og inngrepsfrie naturområder

Statens landbruksforvaltning (SLF) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nylig... 05.05.10

Fraråder oljeboring av hensyn til sjøfugl

13 blokker i norske havområder bør ikke utlyses for oljeutvinning i 21. konsesjonsrunde,... 03.05.10