April 2010

Sikrer sårbar sommerfugl

Mnemosynesommerfuglen lever kun i noen få og svært adskilte områder på Vestlandet, og de... 28.04.10

Jakten på stillheten

Hysj! Det er verdens støyfrie dag. Men vet du egentlig hvor du kan nyte stillheten? 28.04.10

Friluftslivet tjente på finanskrisen

Finanskrisen har gjort turopplevelsen bedre for de som bruker statlige friluftslivsområd... 22.04.10

Vulkanutbruddet kan gi sur nedbør

Svovelskyer etter vulkanutbruddet på Island kan gi sur nedbør over Norge. Ekspertene... 16.04.10

Sjeldne arter og naturtyper beskyttes på Østfoldkysten

44 områder rundt Oslofjorden ble i dag vernet. Verneplanen skal sikre bedre beskyttelse av sjeldne arter og naturtyper i en tett befolket region. 16.04.10

– Forvaltningen av havet må være føre-var

– Føre-var-prinsippet må ligge til grunn for all menneskelig aktivitet i havområdet Barentshavet-Lofoten. Dette stadfestes av den nye rapporten som oppsummerer det faglige... 15.04.10

Innlandsfiskeforvaltning 2010 - 2015

Utkast til en ny DN-rapport om innlandsfisk er sendt ut på høring. Rapporten inneholder oversikt over innlandsfiskeforvaltningen og en strategisk plan for perioden 2010 – 2015.... 14.04.10

134 gauper felt under årets kvotejakt

Ikke siden midten av 1800-tallet er det felt flere gauper i Norge enn i år. I alt ble 13... 07.04.10